இடைவெளி

தூக்கமா விழிப்பா எனத் தெரியாத
நிலையில் வந்து போகிறாய்
முயற்சித்தாலும் நெருங்க
முடியாத தூரத்தால் பிரிக்கப் பட்டிருக்கிறோம்
இப்போது இரவு நேரப் போதைப் புலம்பல்கள்
நண்பர்களற்ற தனிமை
மொழி புரியாக் கொடுமை
புணர யோனி கிடைக்காத சோகம்
பகல் நேர ஆதங்கங்கள்
வேலையும் பணமும்
அது சார்ந்த
உறவுகளும் உறவுப் போலிகளும்
மற்றும் கொஞ்சம் நடிப்பும்

0 comments: